วิ่งแบบใหน เผาผลาญไขมัน ได้ดีที่สุด

การเดินถือว่าเป็นการใช้ความหนักในการออกกำลังกายไม่มาก (low intensity) ทำให้ได้ระยะทางไกลกว่าและเผาผลาญไขมันมากกว่าแป้ง ในขณะที่การวิ่งเป็นการใช้ความหนักในการออกกำลังกายที่มากกว่าและเหนื่อยเร็วกว่า เราจึงวิ่งไปไม่ได้ไกลหรือนานพอที่ไขมันจะถูกนำออกมาใช้

เมื่อพิจารณาลำดับการใช้พลังงานจะพบว่า ไขมันจะถูกใช้มากเมื่อเราวิ่งต่อเนื่องไปนาน 30 นาที ดังนั้นการวิ่งเร็วๆ และใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีต้องหยุด จึงไม่สามารถลดไขมัน่ได้

การเดินโดยเฉพาะการเดินเร็ว (brisk walking) เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย เพราะเมื่อออกกำลังกายด้วยจังหวะที่ช้ากว่าก็จะใช้เวลานานกว่า และได้ผลทางอ้อมคือ หัวใจจะ ถูกสั่งให้ทำงานนานแบบทนทานไปด้วย


ข้อมูลอ้างอิงจาก รศ. ดร. รุ่งชัย ชวนไชยะกุล และ เพจ JoneSalad

ติดตามข้อมูล,ข่าวสารและเรื่องราวดีๆ 

สำหรับคนรักวิ่ง ได้ที่ เพจ Run Hub Club คลับของคนรักวิ่ง หรือ www.runhubclub.com