สมัครสมาชิก

ข้อตกลงการใช้งาน

เพื่อให้การเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ Runhubclub เป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนทำการเลือกซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

1) runhubclub.com เป็นเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัท กล้าก้าว กรุ๊ป จำกัด

2) ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน www.runhubclub.com ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รีวิว คอมเม้นใต้สินค้าหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งต่อเนื้อหาผ่านทางอีเมลล์ หรือโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนำสินค้าบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฏหมายและศีลธรรม หลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความพิพาท อนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงโฆษณาหรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อความและความคิดเห็นใดๆ ที่ไม่ได้มีที่มาจากทางเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรง หากพบทางเว็บไซต์มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อความได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3) เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาและโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้

4) การออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อความกราฟิกภาพถ่ายวิดีโอเสียงประกอบ และ การจัดเรียง รวมถึงซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ ถือเป็นทรัพย์สินทางของทางบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม ทางบริษัทฯไม่ส่งเสริมและห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์

5) หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะติดต่อ สามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]

เกี่ยวกับสมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว

1) การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

2) ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบสมาชิกด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ www.runhubclub.com ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสของท่าน โดยที่ท่านมิได้เป็นผู้ดำเนินการเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากทางเราโดยตรง

3) กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข'เกี่ยวกับสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ก่อนการใช้งาน ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

4) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดในชำระเงินโดยไม่ใช่ความผิดของทางเว็บไซต์ เช่น โอนเงินผิดบัญชี หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทางผู้ใช้บริการเองหรือทางบริษัทฯ

5) หากท่านมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อใดๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

6) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ www.runhubclub.com และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเด็ดขาด ข้อมูลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายใน รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

7) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้นั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่และบริการต่างๆ ของทางเราที่ท่านอาจมีความสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

8) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ ท่านได้อนุญาติให้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ

9) ทางบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอด หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการหรือระงับคำสั่งซื้อ ทางบริษัทอาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

การเปลี่ยน / คืน / ยกเลิก

นโยบายคืนเงินค่าสมัครงานวิ่ง

การชำระเงินไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดงานวิ่งได้ทำการยกเลิกการจัดงานวิ่งนั้นๆ ทางบริษัท กล้าก้าว กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้จัดงานวิ่งในการขอคืนเงินให้กับลูกค้าเท่านั้น

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า
ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

- สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
- สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)
- สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสินค้า
1) แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 061-282-4936 หรืออีเมล์ [email protected] ในเวลา 09.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2) ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

3) เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4) หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันให้แทน

5) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้าที่ถูกส่งกลับมา

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า
- สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า
- สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง
- กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการคืนสินค้า
- การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ขั้นตอนการคืนสินค้า
1) แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 061-282-4936 หรืออีเมล์ [email protected] ในเวลา 09.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2) ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

3) เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

นโยบายการคืนเงิน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
- กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
- สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน
- สินค้าต้องไม่ชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
- บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่บุบ แตก ขาด หรือเสียหาย
- สินค้าประเภทชุดชั้นใน (ต้องไม่ใช้งานมาแล้ว)

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เบอร์ 061-282-4936 หรืออีเมล์ [email protected] เพื่อแจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

TOPIC

MESSAGE

Subscribe

be the First to know (News & Promotions)