ข้อตกลงการใช้งาน

เพื่อให้การเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ Runhubclub เป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนทำการเลือกซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

1) runhubclub.com เป็นเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัท กล้าก้าว กรุ๊ป จำกัด

2) ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน www.runhubclub.com ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รีวิว คอมเม้นใต้สินค้าหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งต่อเนื้อหาผ่านทางอีเมลล์ หรือโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนำสินค้าบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฏหมายและศีลธรรม หลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความพิพาท อนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงโฆษณาหรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อความและความคิดเห็นใดๆ ที่ไม่ได้มีที่มาจากทางเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรง หากพบทางเว็บไซต์มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อความได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3) เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาและโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้

4) การออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อความกราฟิกภาพถ่ายวิดีโอเสียงประกอบ และ การจัดเรียง รวมถึงซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ ถือเป็นทรัพย์สินทางของทางบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม ทางบริษัทฯไม่ส่งเสริมและห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์

5) หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะติดต่อ สามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]

เกี่ยวกับสมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว

1) การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

2) ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบสมาชิกด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ www.runhubclub.com ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสของท่าน โดยที่ท่านมิได้เป็นผู้ดำเนินการเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากทางเราโดยตรง

3) กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข'เกี่ยวกับสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ก่อนการใช้งาน ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

4) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดในชำระเงินโดยไม่ใช่ความผิดของทางเว็บไซต์ เช่น โอนเงินผิดบัญชี หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทางผู้ใช้บริการเองหรือทางบริษัทฯ

5) หากท่านมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อใดๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

6) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ www.runhubclub.com และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเด็ดขาด ข้อมูลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายใน รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

7) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้นั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่และบริการต่างๆ ของทางเราที่ท่านอาจมีความสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

8) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ ท่านได้อนุญาติให้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ

9) ทางบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอด หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการหรือระงับคำสั่งซื้อ ทางบริษัทอาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย